Viếng Bác đầu xuân năm 2023 & Chương trình Làm giàu từ đầu tư K93

Núi Ba Vì được coi là ngọn núi tổ của nước Đại Việt. Dãy núi Ba Vì gồm có ba đỉnh nổi lên giữa đồng bằng Bắc bộ, bao gồm Đỉnh Vua cao 1.296m, đỉnh Tản Viên cao 1.227m, đỉnh Ngọc Hoa cao 1.131m.

 

Chuyến đi viếng Bác đầu năm mới mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Đây là trải nghiệm vô cùng thú vị, thử thách sự kiên trì và ý chí quyết tâm của mỗi người.