Home TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN :

Một ngày nào đó, Nhà đầu tư trên toàn thế giới được sử dụng kiến thức, công cụ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH do Vinmoc sáng tạo ra. Kiến tạo cuộc đời HẠNH PHÚC và TỰ DO tài chính.

Trở thành một trong những công ty đi đầu trên thị trường đào tạo đầu tư.

SỨ MỆNH :

– Vinmoc mở kỷ nguyên mới cho lĩnh vực đầu tư tài chính.

– Chúng tôi đóng góp tích cực vào việc thay đổi giá trị, cuộc sống con người.

– Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển chuyên môn, kỹ năng, tư duy, công bằng cho tất cả nhân viên.

– Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.