LỊCH ĐÀO TẠO

 

LỊCH ĐÀO TẠO THÁNG 2/2017

Ngày Thời gian Địa điểm Tên Khóa học Ghi chú
13/02- 17/02/2017 8h00 – 22h00 P702 – hội trường Vinmoc – số 1 – Hoàng Đạo Thúy – Thanh Xuân – Hà Nội Nhà đầu tư chuyên nghiệp  Cashchingpro k3
25/02/2017 8h00 – 17h00 P702 – hội trường Vinmoc – số 1 – Hoàng Đạo Thúy – Thanh Xuân – Hà Nội Hoạch định tài chính bí quyết làm giàu thông minh  
         
         
         

LỊCH ĐÀO TẠO THÁNG 12

Ngày Thời gian Địa điểm Tên Khóa học Ghi chú
15/12/2016 8h00 – 17h00 P702 – hội trường Vinmoc – số 1 – Hoàng Đạo Thúy – Thanh Xuân – Hà Nội Nhà đầu tư chuyên nghiệp  Cashchingpro k3
16/12/2016 8h00 – 17h00 P702 – hội trường Vinmoc – số 1 – Hoàng Đạo Thúy – Thanh Xuân – Hà Nội Chuyên gia đầu tư Cashching level 3
23/12/2016 8h00 – 17h00 P702 – hội trường Vinmoc – số 1 – Hoàng Đạo Thúy – Thanh Xuân – Hà Nội Tâm lý đầu tư K19 K19
23/10/2016 18h15 – 22h00 P702 – hội trường Vinmoc – số 1 – Hoàng Đạo Thúy – Thanh Xuân – Hà Nội Hoạch đình & quản lý tài chính cá nhân